PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA STRANICE COLIST.EU
KOLOVOZ 2008

1.
Sljedeća pravila reguliraju međusobna prava i obaveze između poduzeća COLIST (Colist GmbH) i korisnika, koji koristi ili uzima u obzir koristiti usluge ponuđene od tvrke COLIST.
COLIST je portal za oglase i prevođenje, te ga korisnici mogu pregledavati i koristiti u privatne i u poslovne svrhe. Korisnici stranica COLIST mogu postaviti oglase i/ili uspostaviti kontakt sa zaintereisiranim strankama i/ili koristiti prevodilačku službu.
Prilikom korištenja korisnik prihvaća sljedeće uvjete i potvrđuje da je navršio 18. godinu života:
Za prijavu za neku uslugu potrebno je u potpunosti ispuniti online obrazac za prijavu na www.COLIST.eu, te pročitati i u potpunosti prihvatiti potvrdu o postojećim uvjetima korištenja.
Korisnik je odgovoran za sigurnu pohranu njegovih login podataka; izričito je zabranjeno prenositi login podatatke ili ih staviti na raspolaganje drugima. Korisnik je odgovoran za svako neovlašteno korištenje njegova korisničkog računa od neke treće strane.
COLIST zadržava pravo u bilo koje vrijeme i bez objašnjenja izbrisati pojedine prijave i korisničke račune, i/ili korisniku zabraniti pristup jednom ili svim forumima i/ili ga trajno ili privremeno isključiti iz usluga COLIST portala. U tom slučaju korisnik nema pravo na kompenzaciju štete od poduzeća COLIST.
COLIST ne djeluje kao posrednik niti kao agent. COLIST ne odgovara za provedbu ugovora koji eventualno budu sklopljeni među korisnicima.
Korisnik izrčito pristaje na automatsku obradu i pohranu svih podataka, naročito osobnih podataka (imena, e-mail adrese, adrese, kao i podataka koje je objavio sam korisnk u okviru foruma i/ili malih oglasa, profila), te na njihovu objavu na naslovnici kao i u tisknim medijima. Korisnik je suglasan sa time da poduzeće COLIST i Schrall GmbH može iskoristiti sve osobne podatke, koje je korisnik naveo u svrhu provođenja ovog ugovora i u propagandne i marketinške svrhe. Korisnik je također suglasan sa slanjem obavjesti, newslettera i reklama. Ova se suglasnost može poništiti u svako doba.

2.
Svi sadržaji ponuđeni od portala COLIST služe isključivo u informativne svrhe. COLIST ne garantira i ne preuzima odgovornost za ispravnost, zakonitost i aktualnost sadržaja web stranica COLIST, naročito oglasa (uključujući sadržaje stranica koje su dostupne preko eksternih poveznica/linkova), kao i za odgovore, pogrešne zahtjeve i informacije, neproprisnu primjenu COLISTova sistema od treće strane, te za neprekidnu dostupnost COLISTovih usluga. U svakom slučaju korisnik nema pravo na zahtjev za nadoknadu štete od poduzeća COLIST. To također vrijedi i za naknadne štete, te posebno za izgubljeni sadržaj (Content).
COLIST nije obavezan provjeriti zakonitost i/ili aktualnost postavljenih sadržaja ili ih nadopuniti.
Upravljanje web stranicom COLIST se izvršava što je moguće ispravnije, pouzdanije i uz što bolju dostupnost portala na internetu. No s obzirom na stanje današnje tehnike, greške hardwara i softwara su neizbježne u svim uvjetima korištenja, te stoga Colist ovdje ne može preuzeti nikakvu odgovornost..

3.
Korisnik se obavezuje da podaci i slike koje unosi odnosno postavlja na web stranicu COLISTa:
- neće prekršiti prava vlasništva, naročito prava fotografiranja, autorska prava, te prava o zaštitnom znaku treće strane
- neće prekršiti javna prava ili javne propise
- neće biti klevetničke za posao, okršiti se o zakon, te biti prijeteće, pogrdne, nepristojne ili pornografske
- neće sadržavati viruse: Trojanske konje“, „crve“, “tempirane bombe”, “Cancel Bots” i ostale uobičajene software programe, koji oštećuju neki sistem, podatke ili osobne informacije ili na njih na bilo koji drugi način negativo utječu
- da će cijene, uvjeti plaćanja i opisi proizvoda kao i ostale informacije biti točne i potpune, te da će biti u skladu pravnih odredbi
Ukoliko treće osobe zahtjevaju od tvrke Colist svoje pravo na sudu ili izvan suda, na temelju sadržaja korisnikova uključenja i slika (Content), korisnik se što se tiče toga obavezuje tvrtki Colist na potpunu naknadu, i na nepodnašanje tužbe.
U svakom slučaju će zahtjevi koji mogu proizaći iz ugovora sklopljenog između korisnika i COLISTa biti upućeni na dotičnog korisnika.

4.
U toku predaje zahtjeva za uslugama tvrtke Colist pohranjuju se tzv. Logfiles (IP-adresa ili URL, tražena datoteka, veličina datoteke, operacijski sustav i preglednik, datum i vrijeme zahtjeva). Colist koristi Google Analytics za izradu statistika i njihovu analizu, te naročito za optimiranje i analizu ključnih riječi na Google AdWords. Na korisnikovom računalu će biti instalirani Cookies. Cookie je tekstovna datoteka koja sadrži brojčani kod, koji se šalje na web preglednik korisnika, koji se zatim pohranjuje na hard discu njegova kompjutera. Postavke korisnikova računala to mogu onemogućiti.
Korisnik je sporazuman sa pohranom Logfiles, upotrebom Cookies i Google Analytics.
Colist će dobivene informacije iskoristiti u statističke i marketinške svrhe, i u svrhu optimiranja svojih usluga, te one neće sadržavati osobne podatke.
Svi korisnici se obavezuju uvažavati zakon o zaštiti podataka. Postojeće e-mail adrese, brojevi faksa i telefonski brojevi ne smiju upućivati da vlasnik pristaje na primanje elektronske pošte, faks poruka ili telefonskih poziva u propagandne svrhe. Te se adrese također ne smiju koristiti za Spam.

5.
Korisnik izričito priznaje tvrtku Colist kao zaštićenu bazu podataka i zaštićeni proizvod na temelju autorskog prava. Nije dopušteno bilo kakvo otuđivanje podataka, logotipova itd. bilo kakve vrste. Autorskim pravom je također zaštićen i software zajedno sa pripadajućom dokumentacijom.
COLIST zadržava pravo promjene uvijeta korištenja u svako doba, te također može naplaćivati korištenje usluga. Upis u službeni popis tvrtki (vidi pod „Prijaviti poduzeće“) se naplaćuje, te se troškovi obračunavaju s obzirom na odredbe o pristojbama poduzeća COLIST, koje važe u vrijeme sklapanja ugovora.
Ugovor o korištenju je podložan austrijskom pravu bez odredbi važećih u internacionalnom privatnom pravu. Korisnik i Colist određuju da je za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora, uključujući pitanje njegova valjanog nastanka i njegovih posljedica, u potpunosti nadležan sud za A-5020 Salburg (Austrija), koji ima pravnu nadležnost za ovaj predmet.
Ukoliko su pojedine odredbe ovog ugovora potpuno ili djelomično nedjelotvorne, nevažeće ili sporne, to neće utjecati na valjanost njegovih ostalih odredbi. Sporna odredba se treba zamjeniti nekom drugom važećom odredbom, koja je po smislu nabliža prijašnjoj odredbi.

Jezykiem umowy jest jezyk niemiecki i w przypadku wszelkich niejasnosci w innych jezykach aktualna i wazna jest wersja niemiecka i wedlug niej nalezy postepowac.