COLIST.EU -PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT
TILA ELOKUU 2008

1.
Seuraavat ehdot säätelevät molemminpuolisesti COLIST:n (firman Colist GmbH) ja käyttäjän, joka ottaa käyttöönsä tai tarkastelee Colist:n tarjoamia palveluita, välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.
COLIST on ilmoitus- ja käännösportaali, joka on tarkoitettu yksityisten ja kaupallista toimintaa har-joittavien asiakkaiden käyttöön. COLIST:n käyttäjät voivat jättää ilmoituksia ja/tai ottaa yhteyttä kiin-nostuneisiin ja/tai käyttää käännöspalvelua.
Käyttäessään Colist:n palveluita käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot ja vahvistaa, että on täysi-ikäinen (väh. 18-vuotias).
Palveluun ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä online ilmoittautumislomake www.COLIST.eu si-vustolla ja vahvistuksella, että asiaankuuluvat käyttöehdot on luettu ja hyväksytty kokonaisuudessaan.
Käyttäjä on vastuussa kirjautumistietojensa turvallisesta säilytyksestä. Kirjautumistietojen antaminen eteenpäin tai niiden antaminen muiden käyttöön on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä on vastuussa jo-kaisesta tilinsä luvattomasta käytöstä.
COLIST pidättää itsellään oikeuden poistaa milloin tahansa (ilman syyn ilmoitusta) yksittäisiä merkin-töjä, tilejä ja/tai linkkejä ja/tai estää pääsyn yhteen tai kaikkiin foorumeihin ja/tai poistaa asiakkaan (kokonaan tai väliaikaisesti) COLIST-palvelusta. Tässä tapauksessa käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä vahingonkorvausvaatimusta COLIST:lle.
COLIST ei ole välittäjän eikä meklarin asemassa. COLIST ei ole vastuussa käyttäjien välisten mahdollisten sopimusten toteutumisesta.
Käyttäjä hyväksyy, että kaikki tiedot, etenkin henkilökohtaiset tiedot (nimi, sähköpostiosoite, osoite, kuin myös foorumeissa ja/tai ilmoituksissa annetut tiedot, profiili) tallennetaan automaattisesti työstettynä ja julkaistaan niin kotisivulla kuin painettuna versiona.
Käyttäjä hyväksyy, että COLIST sekä Schrall GmbH saavat käyttää kaikkia tietoja, jotka käyttäjä asettaa käytettäviksi, sopimussuhteen täytäntöönpanoon ja mainos- sekä markkinointitarkoituksiin. Käyttäjä hyväksyy tiedotteiden, uutiskirjeiden ja mainosten lähetyksen. Tämä suostumisilmoitus on peruttavissa milloin tahansa

2.
Kaikki COLIST:n tarjoamat tiedot on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoitukseen. COLIST ei takaa eikä ota vastuuta internetsivujensa sisällön etenkään ilmoitusten oikeellisuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja ajankohtaisuudesta (mukaan lukien niiden sivujen sisällöt, joihin on pääsy ulkoisten linkkien avulla), eikä vastauksista, virheellisistä kyselyistä tai virheellisestä informaatiosta. Colist ei myöskään ota vastuuta kolmannen henkilön COLIST-systeemin väärinkäytöstä, eikä takaa COLIST-palveluiden keskeytymätöntä toimivuutta. Asiakkaalla ei kumminkaan ole oikeutta tehdä vahingonkorvausvaati-musta COLIST:lle. Tämä koskee myös välillisiä vahinkoja ja etenkin menetettyä sisältöä.
COLIST ei ole verlvoitettu tarkistamaan tai täydentämään jätettyjen tietojen oikeudellista luvallisuutta ja/tai ajanmukaisuutta.
COLIST:n internetsivut toimivat noudattaen parhainta mahdollista tarkkuutta, luotettavuutta ja käytet-tävyyttä. Tekniikasta johtuen Colist ei voi kuitenkaan sulkea pois eikä myöskään ota vastuuta mahdol-lisista virheistä tietokonejärjestelmässä ja tietokoneohjelmissa.

3.
Käyttäjä vakuuttaa, että kuvat ja tiedostot, jotka hän laittaa tai lataa COLIST:n internet sivuille:
- eivät riko kaupallisia suojauslakeja, erityisesti oikeuksia liittyen valokuviin ja kuviin, tekijänoikeuksia eikä muiden osapuolien merkki- ja muita oikeuksia,
- eivät loukkaa julkista oikeutta tai julkista järjestystä,
- eivät ole liiketoimintaa herjaavia, lainvastaisia, uhkaavia, pakottavia, loukkaavia, rivoja tai pornografisia,
- eivät sisällä viruksia, „troijalaisia“, „matoja“, „aikapommeja“, „cancel botseja“ eikä muita haitallisia ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa tai vaikuttaa negatiivisesti järjestelmään, tiedostoihin tai henkilökohtaisiin tietoihin.
- Käyttäjä vakuuttaa myös, että hinnat, maksuehdot, tuotekuvaus kuin myös muu tieto on oikein ja ilmoitettu kokonaisuudessaan, ja että noudattaa lakisääteisiä määräyksiä.
Jos COLIST joutuu oikeudelliseen tai oikeuden ulkopuoliseen vastuuseen kolmannen osapuolen kanssa käyttäjän ilmoituksen sisällön tai valokuvien vuoksi, sitoutuu käyttäjä vapauttamaan Colist:n täysin näistä vastuista ja vahingonkorvauksista.
Kuitenkin vaatimukset, jotka syntyvät sopimuksenteosta COLIST:n käyttäjien välillä, saatetaan voimaan kyseessä olevaa käyttäjää vastaan.


4.
COLIST-palveluiden käyttämisen yhteydessä tallentuvat protokollatiedostot (IP-osoite tai URL, kyselty tiedosto, tiedoston suuruus, käyttöjärjestelmä ja selain, käytön päivämäärä ja aika). COLIST käyttää Google Analytics -ohjelmaa luodakseen näistä tilastoja ja analyysejä. Näitä tietoja hyödynnetään etenkin avainsanoihin liittyvien kampanjoiden optimoimiseen ja analysoimiseen Google Adwords:llä. Käyttäjän tietokoneelle asetetaan evästeitä. Eväste on numerokoodilla varusteltu tekstitiedosto, joka lähetetään käyttäjän web-selaimeen ja tallennetaan tämän tietokoneen kovalevylle. Käyttäjä voi estää tämän tietokoneensa asetuksilla.
Käyttäjä hyväksyy protokollatiedostojen (log files) tallentamisen, evästeiden ja Google Analytics -ohjelman käyttämisen.
COLIST:lta saatuja tietoja käytetään tilastointi- ja markkinointitarkoitukseen, kuin myös COLIST-palveluiden optimointiin, niitä ei liitetä yksittäisiin henkilöihin.
Kaikki käyttäjät on velvoitettu noudattamaan tietosuojalakia. COLIST:sta löytyviä sähköpostiosoitteita, faksinumeroita tai puhelinnumeroita ei saa omistajan suostumuksesta käyttää sähköpostin tai faksi-viestien lähetykseen tai puheluihin mainostarkoituksessa. Näitä osoitteita ei etenkään saa käyttää roskapostin lähetykseen.

5.
Käyttäjä on täysin ymmärtänyt Colist:n ja sen työn tekijänoikeuksilla suojattuna tietokantana. Jokaisen tiedoston, logon jne. kopioiminen millaisessa muodossa tahansa on kielletty. Myös tietokoneohjelmat ja muut dokumentaatiot ovat suojattu tekijänoikeudella.
COLIST pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihin kuin myös tehdä palvelun käytön maksulliseksi milloin tahansa. Yrityksen merkitseminen yritysluetteloon (ks. alla ilmoita ”yritys“) on jo maksullista ja maksun suuruus riippuu sopimuksenteon hetkellä voimassa olevista COLIST:n maksumääräyksistä.
Käyttösopimus on Itävallan oikeuden alla ilman siirtämisnormeja kansainväliseen yksityisoikeuteen. Käyttäjä ja COLIST sopivat kaikista erimielisyyksistä liittyen tähän sopimukseen mukaan luettuna kysymykset liittyen sopimuksen syntymiseen sekä sen jälkivaikutuksiin asianomaisen tuomioistuimen yksinomaisen toimivallan alla A-5020 Salzburgissa (Itävallassa).
Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista on täysin tai osittain sitomaton, mitätön tai valituskelpoinen, ei tämä vaikuta muiden ehtojen kelpoisuuteen. Sitomaton ehto korvautuu sitovalla ja voimassaolevalla ehdolla, joka vastaa parhaiten poistettavan ehdon tarkoitusta.