Překladatelská kancelář - Překlad právních dokumentů

1

Nahrajte dokument a obdržíte odhad ceny překladu.

Klikněte na ikonu vedle textového políčka, aby jste mohli zvolit soubor z Vašeho počítače a klikněte poté na [vložit textový soubor]*Vklad/stáhnutí Vašeho textu může podle jeho velikosti pár minut trvat, prosíme nepřerušte jeho proces.


Ať už smlouvy, listiny nebo všeobecné obchodní podmínky – pro Vás přeložíme každý právnický dokument. Náš tým se skládá z expertů, kteří disponují know-how v oblasti práva a jsou výhradně rodilými mluvčími. Diskrétnost je na prvním místě. Vaše dokumenty jsou u nás v bezpečí.


Právnické texty jsou velmi komplexní. Odborný jazyk je speciální a texty nechávají často otevřený prostor pro interpretaci. Jsou-li tedy texty vypracovány v cizím jazyce, není ani pro experty jednoduché porozumět správnému významu. Dobrý překlad Vám zjednoduší život. Pomůžeme Vám a přeložíme Vaše právnické texty do jakéhokoliv jazyka.

Zejména v právní sféře je velmi důležité pracovat přesně. I malá odchylka může změnit smysl textu, což může mít vážné následky. Pracujeme svědomitě a dbáme na přesný překlad. Aby byla odborná terminologie smysluplně přeložena, musí být právní souvislosti srozumitelné. Odborné znalosti z oblasti práva jsou pro to podstatné. Náš tým specializující se na právní sféru se skládá výhradně z rodilých mluvčí s právním vzděláním.

Přeložíme Vám každý právnický text. Zde je přehled:
 • smlouvy
 • předpisy
 • všeobecné obchodní podmínky
 • rozsudky
 • plné moci
 • listiny
 • vysvědčení, diplomy
 • výpisy z rejstříku
 • patenty
 • znalecké posudky
 • právní komentáře
 • protokoly
 • svědecké výpovědi
 • ...atd...


Zde překládají výlučně rodilí mluvčí.

Nechte přeložit Vaší webovou stránku a popis produktů do řeči Vašich budoucích zákazníků.

Překladatelská agentura - colist.eu

rychle - profesionálně – výhodně

Překladatelský servis pro 70 řečí, zažádejte nyní o nabídku!

Objevte nové trhy.
My pro Vás přeložíme...
de | it | fr | sp | en | ame | ru | cz | hu | si | hr | pl | pt | ptb | dk | se | fi | nl | nlb | no | sk | tr | zh | zhs | ja | ar | ro | el | uk | sr | bg | bs | sq | iw | af | hy | az | eu | bn | my | et | fo | ka | ht | hi | lv | lt | lb | ms | mt | mn | ne | ps | fa | gb | sin | so | tg | th | to | ur | uz | vi | be | zu | id |
DIN EN ISO 17100   CSS ist valide!