Překladatelská kancelář - Odborné překlady pro farmaceutický průmysl

1

Nahrajte dokument a obdržíte odhad ceny překladu.

Klikněte na ikonu vedle textového políčka, aby jste mohli zvolit soubor z Vašeho počítače a klikněte poté na [vložit textový soubor]*Vklad/stáhnutí Vašeho textu může podle jeho velikosti pár minut trvat, prosíme nepřerušte jeho proces.


Ať už jste farmaceutický podnik nebo pacient, budeme se Vám věnovat. Přeložíme Vaše dokumenty s pomocí odborných znalostí z oboru farmacie. K farmaceutickému průmyslu mezinárodní trh neodmyslitelně patří. Indie a Čína jsou jedním z největších odbytových trhů, ale také místem pro výzkum a výrobu. Oslovte své mezinárodní zákazníky a obchodní partnery. Mluvte jejich jazykem. Využijte náš překladatelský servis.


Farmaceutický průmysl využívá rozvíjejících se trhů jako lokality pro výrobu léků a účinných látek. Zpřístupňují se tak další odbytové trhy. Především Čína a Indie jsou jako odbytové trhy již neodmyslitelné. Výzkum, vývoj a prodej se odehrává v mezinárodním měřítku. Přitom je důležité hovořit správným jazykem. To za Vás můžeme udělat my. Přeložíme Vaše dokumenty s příslušnými odbornými znalostmi v oboru.

Farmacie se zabývá složením léků a jejich vývojem. Chemie, biologie a fyzika přitom hrají podstatnou roli. Farmaceuti si osvojují nutný odborný jazyk a odborné znalosti dlouholetým studiem. Díky tomu se z nich stanou experti ve farmaceutické branži. Odborné výrazy ve farmacii většinou pocházejí z latiny. Překlady produktů pro farmaceutický průmysl vyžadují speciální know-how.

Náš tým má tyto odborné znalosti a potřebné vědomosti v latinském jazyce. Vaše texty budou přeloženy čistě rodilými mluvčími s kompetencemi v oboru farmacie. Vy obdržíte odborný překlad.

Překládáme:
 • informace o užívání
 • příbalové letáčky
 • odborné informace
 • klinické studie a zkoušky
 • zprávy o výzkumu
 • odborné články pro odborné časopisy
 • různé dokumenty pro EMA a FDA
 • informace o produktech
 • dokumenty k povolení a registraci léků
 • informace z toxikologie a farmakologie
 • klinické a biologické dokumenty
 • podklady pro školení
 • ...atd...


Zde překládají výlučně rodilí mluvčí.

Nechte přeložit Vaší webovou stránku a popis produktů do řeči Vašich budoucích zákazníků.

Překladatelská agentura - colist.eu

rychle - profesionálně – výhodně

Překladatelský servis pro 70 řečí, zažádejte nyní o nabídku!

Objevte nové trhy.
My pro Vás přeložíme...
de | it | fr | sp | en | ame | ru | cz | hu | si | hr | pl | pt | ptb | dk | se | fi | nl | nlb | no | sk | tr | zh | zhs | ja | ar | ro | el | uk | sr | bg | bs | sq | iw | af | hy | az | eu | bn | my | et | fo | ka | ht | hi | lv | lt | lb | ms | mt | mn | ne | ps | fa | gb | sin | so | tg | th | to | ur | uz | vi | be | zu | id |
DIN EN ISO 17100   CSS ist valide!