Překladatelská kancelář - Překladatelská agentura pro odborné lékařské texty

1

Nahrajte dokument a obdržíte odhad ceny překladu.

Klikněte na ikonu vedle textového políčka, aby jste mohli zvolit soubor z Vašeho počítače a klikněte poté na [vložit textový soubor]*Vklad/stáhnutí Vašeho textu může podle jeho velikosti pár minut trvat, prosíme nepřerušte jeho proces.


Je třeba předávat si informace o zacházení se zdravotnickými přístroji a správném užívání léků. V jakém jazyce? To určíte Vy. Využijte nás překladatelský servis. Pracujete jako lékař nebo jste pacient? Pracujete v lékařském výzkumu nebo jste expertem na zdravotnickou techniku? Pokrýváme veškeré lékařské obory. Naši překladatelé mají odborné znalosti a jsou rodilými mluvčími.


Jak v humánní, tak také ve veterinární medicíně je třeba rozpoznat a ošetřit různá onemocnění a zranění. Medicína zahrnuje veškeré odborné směry, jako všeobecnou medicínu, ortopedii, chirurgii, stomatologii a mnoho dalších. Po celém světě se lékaři snaží pomoci lidem a také zvířatům. Výzkum a vývoj v lékařství to vše umožňuje. Zlepšuje se tak diagnostika, terapie, péče a rehabilitace. Je možné lépe pomoci nemocným a také zdravým lidem. Jazyková transparentnost je přitom nezbytná. Odstraňte jazykové bariéry. Využijte náš překladatelský servis.

Zdravotnická technika se z velké části zabývá výzkumem. Magnetická resonance, rentgen, endoskopie, buněčná a tkáňová technika podléhají neustálým novinkám. Zdravotnicko-technický průmysl je celosvětově obsazen. Ze světového trhu je neodmyslitelný. Je zde vyžadována flexibilita v komunikaci a jazyce.

Jak pacienti, tak lékaři, terapeuti a léčitelé pracují na mezinárodní úrovni. Správným jazykem chceme oslovit všechny. Určité odborné výrazy jsou ve zdravotnictví běžné. Abychom jim porozuměly, je třeba základní know-how. Náš tým se skládá z expertů, kteří jsou vybaveni odbornými znalostmi z oboru lékařství a jsou rodilými mluvčími. Díky těmto aspektům obdržíte překlad na odborné úrovni.

Překládáme:
 • technické dokumenty z oboru zdravotnické techniky
 • příbalové letáky
 • lékařské odborné posudky
 • operační návody
 • klinické studie
 • informace o pacientech
 • lékařské zprávy
 • návody k obsluze lékařských přístrojů
 • lékařské nálezy
 • odborné texty a odbornou literaturu
 • zdravotnické produkty
 • ...a mnoho víc...


Zde překládají výlučně rodilí mluvčí.

Nechte přeložit Vaší webovou stránku a popis produktů do řeči Vašich budoucích zákazníků.

Překladatelská agentura - colist.eu

rychle - profesionálně – výhodně

Překladatelský servis pro 70 řečí, zažádejte nyní o nabídku!

Objevte nové trhy.
My pro Vás přeložíme...
de | it | fr | sp | en | ame | ru | cz | hu | si | hr | pl | pt | ptb | dk | se | fi | nl | nlb | no | sk | tr | zh | zhs | ja | ar | ro | el | uk | sr | bg | bs | sq | iw | af | hy | az | eu | bn | my | et | fo | ka | ht | hi | lv | lt | lb | ms | mt | mn | ne | ps | fa | gb | sin | so | tg | th | to | ur | uz | vi | be | zu | id |
DIN EN ISO 17100   CSS ist valide!