Překladatelská kancelář - Vaše překladatelská agentura pro reklamu a marketing

1

Nahrajte dokument a obdržíte odhad ceny překladu.

Klikněte na ikonu vedle textového políčka, aby jste mohli zvolit soubor z Vašeho počítače a klikněte poté na [vložit textový soubor]*Vklad/stáhnutí Vašeho textu může podle jeho velikosti pár minut trvat, prosíme nepřerušte jeho proces.


Zajistěte si konkurenční výhodu – vsaďte na dobrý marketing. Oslovte své zákazníky přímo. Věnujte se jejich potřebám a udělejte z nich spokojené zákazníky. Překlad zajistíme my. Kreativita a „slovní obratnost“ jsou alfou a omegou reklamních textů. To dodržíme v jakémkoliv jazyce.


Firmy investují mnoho peněz, aby se dobře umístily na trhu a uvedly zde svůj produkt nebo svoji službu. Dobrý marketing zákazníka osloví a nabídne mu to, co hledá. To vyžaduje čas. Marketing musí mít rostoucí tendenci. Image podniku musí vzrůstat. Musí se vtisknout do mysli zákazníků a zájemců. Zájemci musí reagovat pozitivně. Cílem produktu nebo služby je zprostředkovat dobrý pocit. Pak bude jméno za výrobkem pro zákazníka atraktivní. Svět internetu tomu velkou částí přispívá. Online marketing je pro ctižádostivé podniky již neodmyslitelný. Zde jsou zákazníci cíleně oslovováni. Reklama na internetu nemusí být vtíravá. Online marketéři si pohrávají s informacemi a zábavou. Takto vzbudíte a udržíte zájem zákazníka.

Digitální svět a mezinárodní networking jsou základem pro rozsáhlý trh a stále rostoucí konkurenci. Aby firmy udržely krok, musí se přizpůsobovat. Především v jazyce. Marketing oslovuje zákazníky přímo. To lze pouze tím správným jazykem. Mluvte řečí svých zákazníků. Překlady za Vás převezmeme my. Náš tým se skládá výhradně z rodilých mluvčích. Přeložíme jakýkoliv text do jazyka, který Vy potřebujete.

Překládáme:
 • prospekty
 • letáky
 • žurnalistické texty
 • podklady pro reklamu
 • newslettery
 • webové stránky
 • reklamní texty
 • katalogy
 • brožury
 • inzeráty
 • zprávy o průzkumu trhu
 • zprávy o konkurenci / analýzy konkurence
 • prezentace na internetu
 • prezentace
 • slogany
 • firemní prezentace
 • přímý marketing
 • ... atd. ...
Marketing musí na zákazníka zapůsobit. Texty musí být dobře zapamatovatelné. Pomocníky jsou přitom vtípky, dvojsmysly a hrátky se slovy. Kreativita a „slovní obratnost“ jsou alfou a omegou. Klademe důraz na to, aby tyto nuance zůstaly při překladu zachovány.


Zde překládají výlučně rodilí mluvčí.

Nechte přeložit Vaší webovou stránku a popis produktů do řeči Vašich budoucích zákazníků.

Překladatelská agentura - colist.eu

rychle - profesionálně – výhodně

Překladatelský servis pro 70 řečí, zažádejte nyní o nabídku!

Objevte nové trhy.
My pro Vás přeložíme...
de | it | fr | sp | en | ame | ru | cz | hu | si | hr | pl | pt | ptb | dk | se | fi | nl | nlb | no | sk | tr | zh | zhs | ja | ar | ro | el | uk | sr | bg | bs | sq | iw | af | hy | az | eu | bn | my | et | fo | ka | ht | hi | lv | lt | lb | ms | mt | mn | ne | ps | fa | gb | sin | so | tg | th | to | ur | uz | vi | be | zu | id |
DIN EN ISO 17100   CSS ist valide!