Informasjonsplikt ifølge loven om E-handel (E-Commerce-Gesetz). § 5 Afs. 1

Colist GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern

E-postadresse: Send forespørsel
Telefonnummer: +43 4822 20679
Faksnummer: +43 4822 7426

daglig leder: Bernhard Schrall
VAT ID: ATU64284688
registreringsnummer: 312833z
selskapsrett: Landesgericht Klagenfurt
Austrian federal economic chamber: Kärnten Østerrike
Inndeling i faggruppe: IT-tjenester. LSPer. Management consulting og databehandling. Textile handel. Print.
Tilsynsmyndighet: Bezirkshauptmannschaft Spittal a.d. Drau, Østerrike
aktuell versjon av rettsreglene: www.ris.bka.gv.at

Service and Support: » Kontakt brukerstøtte


Personvern


Beskyttelsen av dine personlige data er svært viktig for oss. Derfor behandler vi dine data utelukkende på grunnlag av lovbestemmelsene. I denne personvernpolitikken informerer vi deg om de viktigste aspektene ved databehandling på nettstedet vårt.

Navn og adresse til den ansvarlige


Personen som er ansvarlig i henhold til personvernforordningen og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene, samt andre databeskyttelsesforskrifter er:

Colist GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern


Generell informasjon om databehandling


1. Omfanget av behandling av personopplysninger


I prinsippet samler og bruker vi kun personopplysninger fra brukerne i den grad det er nødvendig for å gi et funksjonelt nettsted og for vårt innhold og våre tjenester. Innsamling og bruken av personopplysninger fra brukerne skjer regelmessig kun med samtykke fra brukeren. Et unntak gjelder saker der det faktisk ikke er mulig å innhente forhåndsgodkjenning, og når databehandling er lovlig jamfør forskift.

2. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger


Hjemmel for behandling av personopplysninger etter innhenting av vedkommendes samtykke er art. 6, avsnitt 1 lit. a av EU’s personvernforordningen.
Behandling av personopplysninger som er nødvendig for gjennomførelsen av en kontrakt som vedkommende er part i, er hjemlet i art. 6, avsnitt 1 lit. b av personvernforordning. Dette gjelder også for databehandling som kreves som tiltak før kontraktsinngåelse kan gjennomføres.
Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vårt firma er underlagt, er hjemlet i art 6, avsnitt 1 lit. c av personvernforordningen.
Hvis databehandlingen er nødvendig for å beskytte selskapets eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis vedkommendes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke veier tyngre enn førstnevnde, så er dette hjemlet i art. 6, avsnitt 1 lit f personvernforordningen.

3. Sletting av data og lagrinsvarighet


Personopplysninger til vedkommende vil bli slettet eller sprerret så snart formålet med lagring ikke lenger er gitt. I tillegg kan personopplysningene lagres hvis europeiske eller nasjonale lovgiver fastsetter dette i EUs forskrifter, lover eller andre forskrifter som den ansvarlige er underlagt. Sperring eller sletting av data skjer også når lovpålagt lagringsperiode er utgått, med mindre det er behov for ytterlige lagring av data for kontraktsinngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt.

Tilgjengeliggjøring av nettsiden og opprettelse av loggfiler


1. Beskrivelse og omfang av databehandling


Ved hvert besøk på vår nettside samler systemet vårt automatisk data og informasjon fra datasystemet fra vedkommendes server. Følgende data innhentes:

- Informasjon om nettlesertype og versjonen som brukes
- Operativsystem til brukeren
- Internettleverandør av brukeren
- IP-adresse til brukeren
- Dato og klokkeslett for tilgang
- Nettsiden som videresendte brukeren til vår nettside
- Nettsider som brukeren åpnet gjennom vår nettside

Dataene lagres også i loggfilene til systemet vårt. Lagring av disse dataene sammen med andre personopplysninger fra vedkommende skjer derimot ikke.

2. Retslig grunnlag for databehandling


Hjemmel for midlertidig lagring av data og loggfiler er art. 6, avsnitt 1 lit f av personvernforordningen.

3. Formål med databehandling


Midlertidig lagring av IP-adresser er nødvendig for å tilgjengeliggjøre nettsiden gjennom brukernes server. For å gjøre dette må brukernes IP-adresse forbli lagret under hele sesjonen.
Lagring i loggfiler gjøres for å sikre funksjonaliteten til nettstedet. I tillegg brukes dataene til å optimalisere nettstedet og sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer. En evaluering av dataene for markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenhengen. For disse formål ligger også våre legitime interesser for behandling av data i henhold til art. 6, avsnitt 1 lit. f personvernforordningen.

4. Lagringsvarighet


Dataene vil bli slettet så snart deres innhenting ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet. Når det gjelder innhenting av data for å tilgjengeliggjøre nettsiden, så er dette tilfellet når den respektive sesjonen er utgått.
Når det gjelder lagring av data i loggfiler, skjer dette senest etter 7 dager. Ytterlige lagring er mulig. I dette tilfelle blir IP-adressen til brukeren slettet eller alienert, slik at en identifisering av brukeren ikke lenger er mulig.

5. Motsigelse- og fjerningsmulighet


Innhenting av data for tilgjengeliggjøring av nettsiden og lagring av dataene i loggfiler er absolutt nødvendig for driften av nettstedet. Derfor er det ikke anledning for motsigelse fra brukernes side.

Kontaktskjema og e-postkontakt


På vår nettside finnes et kontaktskjema som kan brukes til elektronisk kontakt. Når dette brukes, lagres dataene som oppgis i skjemaet og sendes videre til oss.
I tillegg innhentes IP-adresse til brukernes server, samt dato og tidspunkt for tilgang.
For databehandlingen innhentes det samtykke for skjemaet blir sendt, og det henvises til denne personvernpolitikken.

Alternativt er det muligh for kontakt via den oppgitte e-postadressen. I dette tilfellet lagres brukernes personlige data som oppgis i e-posten.
Hvis du kontakter oss via kontaktskjema på vår nettside eller via e-post, så lagres datene dine for å behandle forespørselen og for eventuelle oppfølgingsspørsmål i 12 måneder.

I denne sammenhengen gis dataene ikke videre til tredjeparter. Dataene brukes kun til behandling av samtalen.

Google reCaptcha:


For å beskytte dine forespørsler via skjema på nett bruker vi tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc. (Google). Forespørselen brukes for å skille mellom menneskelig inntasting av data eller misbruk gjennom automatisert, maskinell behandling. Forespørselen inkluderer sending av IP-adressen og evt. andre data som kreves av Google for reCAPTCHA tjenesten til Google. For dette formålet blir dine oppgitte data overført til Google og brukt videre der. Imidlertid vil din IP-adresse forkortes på forhånd av Google i medlemslandene i EU/EØS. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen din bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av nettstedets operatør for å evaluere bruken av denne tjenesten. IP-adressen som sendes av nettleseren din som en del av reCaptcha, vil ikke bli slått sammen med annen data levert av Google. Disse dataene er underlagt Googles avvikende personvernregler. Hvis du vil ha mer informasjon om Googles personvernregler, kan du se her: https://policies.google.com/privacy

Registreringsfunksjon for forespørsel om tilbud


Dataene som oppgis ved registrering, blir lagret og brukt i forbindelse med tilgjengeliggjøring av tilbud.
Du kan bli informert via e-post om tilbud eller registreringsrelevant informasjon, for eksempel endringer i tilbudets omfang eller teknikse omstendigheter.
Datene som ble innhentet stammer fra opplysninger gitt ved registrering. Dette inkluderer navn, telefonnummer, postadresse, e-postadresse, IP-adresse.
Ved databehandling i forbindelse med forespørsler om tilbud videreformidles det ingen data til tredjeparter.

Nyhetsbrev


Du har mulighet til å abonnere på vårt nyhetsbrev via vår hjemmeside. For dette trenger vi din e-postadresse, ditt navn og din erklæring om at du er enig med tilsending av nyhetsbrevet.
For å gi deg målrettet informasjon samler og behandler vi, avhengig av hvilket nyhetsbrev du abonnerer på, også andre frivillige opplysninger, f. eks. adressedata, interesser, osv.
I tillegg innhentes IP-adressen til din server, samt dato og tidspunkt ved registrering.
Når du har abonnert på nyhetsbrevet, sender vi deg en bekreftelse via e-post med en lenke for å bekrefte registreringen.
Hvis du kjøper varer eller tjenester på vår nettside og legger inn e-postadressen din her, kan den senere bli brukt av oss til å sende nyhetsbrev. I så fall vil du kun motta et nyhetsbrev med informasjon om tilsvarende varer eller tjenester.
Du kan når som helst kansellere abonnementet på nyhetsbrevet ved å klikke på den tilsvarende abonnementslenken i nyhetsbrevet, eller ved å kontakte oss per e-post. Vi vil umiddelbart slette dataene dine i forbindelse med nyhetsbrevet.
Dataene som brukes i forbindelse med nyhetsbrevet gis ikke videre til tredjeparter. Dataene brukes kun til utsending av nyhetsbrevet.

Informasjonskapsler


Vår nettside bruker såkalte cookies. Dette er små tekstfiler som er lagret på enheten din ved hjelp av nettleseren. De gjør ingen skade.
Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet mer brukervennlig. Noen av elementene i vår nettside krever at den nettleseren din også kan gjenkjennes etter at du har gått til en annen side på vårt nettsted.
Noen informasjonskapsler forblir lagret på enheten din til du sletter dem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk kode som gjør at nettleseren din kan gjenkjennes når du besøker vårt nettsted igjen.

Hvis du ikke ønsker dette, kan du endre innstillinger i din nettleser slik at den informerer deg om evt. Lagring av informasjonskapsler, slik at du kan gi tillatelser for hvert enkelt tilfelle. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonalitetetn til nettstedet vårt.

Google Analytics


Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste av Google Inc. („Google“). Google Analytics bruker såkalte ”informasjonskapsler”, tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som tillater en analyse av bruken på nettstedet ved hjelp av deg. Informasjonen om bruken som genereres av informasjonskapslene sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. IP-adressen som formidles til Google Analytics i denne forbindelsen blir ikke sammenkjørt med andre data av Google. Vi har også utvidet Google Analytics på dette nettstedet med koden ”anonymizeIP”. Dette garanterer masking av IP-adressen din slik at alle data blir samlet anonymisert. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendt til Google-server i USA for så å bli forkortet der.

På vegne av nettstedets operatør bruker Google denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet for å kompilere rapporter om nettverksaktivitet, og for at nettstedoperatør kan tilby ytterlige tjenester relatert til bruken av nettsiden og internettbruken. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleserprogramvaren; vi påpeker imidlertid at du i dette tilfelle ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet til full grad.

Du kan også forhindre at Google samler inn og behandler dataene som genereres av informasjonskapslene, og som er relatert til bruken av nettstedet (inkludert din IP-adresse) ved å trykke på følgende lenke og laste ned og installere et Plugin for nettleseren din: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Som et alternativ til nettleser-Add-On, spesielt for nettlesere på mobilenheter, kan du også forhindre innsamling av data fra Google Analytics ved å trykke på denne lenken. Dette vil føre til at en Opt-Out-informasjonskapsel settes, som forhindrer fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet. Opt-Out-informasjonskapselen er bare gyldig i denne nettleseren og bare på vårt nettsted, den settes kun på din enhet. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du angi Opt-Out-informasjonskapselen på nytt.

I tillegg bruker vi Google Analytics til å analysere data fra Double-Click-informasjonskapsler og også AdWords for statistiske formål. Hvis du ikke ønsker dette, kan du deaktivere dette via Ad Preference Manager ( https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Vi bruker Google Analytics inkludert funksjonene fra Universal Analytics. Universal Analytics tillater oss å analysere aktiviteter på våre nettsider på tvers av enhetene (for eksempel når du åpner via bærbar datamaskin og senere på nettbrett). Dette gjøres mulig ved hjelp av en pseudonym tildeling av en bruker-ID til en bruker. En slik tildeling gjøres for eksempel når du registrerer deg for en kundekonto eller logger inn på din kundekonto. Det videresendes imidlertid ikken noen personlige opplysninger til Google. Selv om flere funksjoner legges til ved Universal Analytics, så betyr det ikke at personvernspraksisen som IP-maskering eller nettlser Add-on begrenses på noen måte.

Google Adwords


Dette nettstedet bruker Google Conversion-Tracking. Hvis du har nådd nettstedet vårt via en annonse fra Google, vil Google AdWords sette en informasjonskapsel på datamaskinen din. Informasjonskapselen for Conversion-Tracking blir satt når en bruker klikker på en Google annonse. Disse informasjonskapslene mister gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifisering. Hvis brukeren besøker bestemte sider på nettstedet vårt, og informasjonskapselen ikke er utløpt ennå, kan vi og Google gjenkjenne at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google AdWords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan dermed ikke spores gjennom AdWords kunders nettsteder. Ved hjelp av Conversions-informasjonskapsler kan det genereres Conversions-statistikk for AdWords kunder som har valgt Conversion-sporing. Kundene får vite totalt antall brukere som har klikket på annonsen deres og som ble omdirigert til en side som inneholdt en Conversion-tag. Kundene får imidlertid ingen informasjon som kan personlig identifisere brukerne.
Hvis du ikke vil delta i sporing, kan du endre innstillinger for informasjonskapsler – for eksempel via en nettleserinnstilling som vanligvis deaktiverer automatisk setting av informasjonskapsler, eller angi i nettleseren din at informasjonskapsler fra domain „googleleadservices.com“ blokkeres.

Vær oppmerksom på at du ikke kan slette Opt-Out-informasjonskapslene hvis du ikke vil at dataene dine blir registrert. Hvis du sletter alle informasjonskapslene dine i nettleseren, må du sette de espektive Opt-Out-informasjonskapslene på nytt.

Google Maps


Denne nettsiden bruker „Google Maps og Ruteplanlegger“-funksjonen av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“), for å vise eller beregne geografisk informasjon og veibeskrivelser. Durch Google Maps können Daten über Ihre Nutzung dieser Webseite an Google übertragen, erhoben und von Google genutzt werden. Sie können eine solche Datenübertragung verhindern, wenn Sie in Ihrem Browser „Javascript“ deaktivieren. In dem Falle können aber keine Karten angezeigt werden. Data om bruk av dette nettstedet kan ved hjelp av Google Maps videreformidles til Google. Ved å bruke dette nettstedet uten å deaktivere ”Javascript” samtykker du at Google kan behandle dataene dine for de ovennevte formålene. For mer informasjon om hvordan ”Google Maps” og ruteplanleggeren bruker informasjonen din, samt Googles retningslinjer for personvern, les her: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Social-Media-Buttons


På denne nettsiden kan brukerne raskt og enkelt dele forskjellig innhold på sosiale nettverk som Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram eller Google+, og/eller følge våre tilbud ved hjelp av sosiale nettverk. Med våre knapper til sosiale nettverk har brukerne mulighet til å bruke disse tjenestene – men likevel beskytte privatssfæren sin.
Dermed kan brukerne enkelt poste eller følge innhold på sosiale nettverk uten å måtte opprette komplette surf-profiler.
Våre kanpper til sosiale nettverk oppretter kun direkte kontakt mellom sosiale nettverk og brukere når de aktivt klikker på deleknappen.
Hvis brukerne bruker våre knapper til sosiale nettverk, gjelder personvernreglene for det respektive sosiale nettverk. Detaljert informasjon om personvernpolitikken finner du her:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
G+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Integrasjon av tjenester og innhold fra tredjeparter


Det kan hende at innhold fra tredjeparter, for eksempel videoer fra YouTube, kart fra Google Maps, RSS-feeder eller grafikk fra andre nettsteder, er integrert in denne nettsiden. Dette forutsetter alltid at leverandørene av dette innholdet (heretter kalt ”tredjepartsleverandør”) oppfatter brukernes IP-adresse. Fordi uten IP-adresse kunne de ikke sende innholdet til nettleseren til den respektive brukeren. IP-adressen er derfor nødvendig for fremvisning av innholdet. Vi forsøker å bruke bare slikt innhold hvis dens respektive leverandør bruker IP-adresser utelukkende for levering av innholdet. Vi har imidlertid ingen innflytelse på dette sersom tredjepart lagrer IP-adresser for statistiske formål. Så langt vi har kjenskap til dette, informerer vi brukerne om det.

Dine rettigheter


Dine grunnleggende rettigheter består av rett til informasjon, korreksjon, sletting, begrensning, dataportabilitet, tilbakekalling og motsigelse. Hvis du mener at behandlingen av dataene dine bryter med databeskyttelsesloven, eller hvis dine krav til databeskyttelse ellers er blitt krenket på noen måte, kan du klage til tilsynsmyndighetene.
I Østerrike er dette Datatilsynet.Colist GmbH kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider
__________________________________________________

recommendation: Urlaub buchen