Informointivelvollisuus § 5 mom. 1 E-Commerce-lain mukaan

Colist GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern

Sähköpostiosoite: Lähetä kysely
Puhelinnumero: +43 4822 20679
Faksinumero: +43 4822 7426

Yritysjohtaja: Bernhard Schrall
Alv-numero: ATU64284688
Yritystunnus: 312833z
Yritysoikeus: Landesgericht Klagenfurt
Kauppakamari: Kärnten Itävalta
Erikoisryhmät- jako: IT-palvelut. LSPs. Liikkeenjohdon konsultointi ja tietojenkäsittely. Tekstiilituotteiden kauppaa. Tulosta.
Valvontaviranomainen: läänin johto Spittal a.d. Drau
Ajantasainen versio säädöksistä: www.ris.bka.gv.at

Service and Support: » Ota yhteys tukipalveluun


Tietosuojaselvitys


Henkilötietojenne suojelu on meille tärkeää. Sen vuoksi käsittelemme tietojanne yksinomaan lainsäädännön pohjalta. Tässä tietojensuojaa koskevassa tiedotteessamme annamme Teille tietoa tärkeimmistä periaatteista, joita verkkosivustollamme noudatetaan tietojen käsittelyn yhteydessä.


Rekisterinpitäjän nimi ja osoite


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, jäsenmaiden kansallisten tietosuojalakien samoin kuin muiden tietosuojaa koskevien säädösten mukaan rekisterinpitäjä on:

Colist GmbH
Langang 19
A-9841 Winklern


Yleistä tietojen käsittelystä


1. Henkilötietojen käsittelyn laajuusKeräämme ja käytämme asiakkaidemme henkilötietoja lähtökohtaisesti ainoastaan
siinä määrin kuin on tarpeen toimintakykyisen verkkosivuston ylläpitämiseksi, sen sisältöjä ja palveluita varten. Asiakkaidemme henkilötietojen keräämisen ja käytön edellytyksenä on säännönmukaisesti heidän antamansa etukäteissuostumus. Poikkeuksen tästä muodostavat tilanteet, joissa etukäteissuostumuksen saaminen ei tosiasiallisista syistä ole mahdollisista ja joissa lain säädökset sallivat tietojen käsittelyn.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta


Sikäli kuin haemme asiakkaamme (jatkossa myös ”rekisteröidyn”) suostumuksen hänen henkilötietojensa käsittelymenettelyjä varten, on henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, jatkossa ”GDPR”) 6. art. 1. mom. kohta a.
Oikeudellisena perusteena henkilötietojen käsittelylle, joka on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, on GDPR:n 6. art 1. mom. kohta b.
Tämä koskee myös käsittelymenettelyjä, joita vaaditaan sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpideiden toteuttamiseksi.
Oikeudellisena perusteena tilanteessa, jossa henkilötietojen käsittely on tarpeen yritystämme koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, on GDPR:n 6. art. 1. mom. kohta c.
Mikäli tietojen käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, käytetään tällaisen käsittelyn oikeudellisena perusteena GDPR:n 6. art. 1 mom. kohta f.

3. Tietojen hävittäminen ja säilytyksen pituus


Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään tai niiden käsittelyä rajoitetaan niin pian kuin säilyttämiselle ei enää ole perusteltua syytä. Säilyttäminen voi kuitenkin jatkua, mikäli EU:n lainsäädäntö, kansallinen lainsäädäntö tai muu määräys näin edellyttää.
Kun yllämainituilla normeilla säädetty säilytysaika on ohi, tietojen käsittelyä rajoitetaan tai tiedot hävitetään. Tästä poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa tietojen säilyttäminen on välttämätöntä sopimuksen solmimista tai sopimuksen täytäntöönpanoa varten.Verkkosivuston tarjonta ja lokitiedostojen laatiminen


1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus


Joka kerran verkkosivustoillamme käytäessä järjestelmämme rekisteröi automaattisesti tietoa vierailevasta tietokoneesta. Tällöin taltioidaan seuraavaa tietoa:
-käytetystä selaimesta ja sen versiosta
-asiakkaan käyttöjärjestelmästä
-asiakkaan internet-palveluntarjoajasta
-asiakkaan IP-osoitteesta
-sivustolla vierailun päivämäärästä ja kellonajasta
-verkkosivustosta, jonka kautta asiakkaan järjestelmä on tullut yrityksemme verkkosivustolle
-verkkosivustosta, johon asiakkaan järjestelmä on päässyt verkkosivustomme kautta

Tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Tietoja ei tallenneta yhtä aikaa asiakkaan muiden henkilötietojen kanssa.

2. Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste


Oikeudellinen peruste tietojen ja lokitiedostojen tilapäiseksi tallentamiseksi on GDPR:n 6. art. 1. mom. kohta f.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus


Asiakkaan IP-osoitteen tilapäinen tallentaminen järjestelmään on välttämätöntä, jotta verkkosivustomme voidaan toimittaa hänen tietokoneelleen. Tätä tarkoitusta varten asiakkaan IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.
Lokitiedostojen tallentaminen on välttämätöntä verkkosivustomme toimintakyvyn varmistamiseksi. Tämän lisäksi nämä tiedot auttavat meitä parantamaan niin verkkosivustojamme kuin tietoteknisen järjestelmämme turvallisuutta. Emme tässä yhteydessä arvioi tietoja markkinointitarkoituksessa. Käsitellessämme tietoja saavuttaaksemme edellä mainitut tavoitteet kyseessä on GDPR:n 6. art. 1. mom. kohdassa f tarkoitettu toiminta oikeutetun etumme toteuttamiseksi.

4. Tallentamisen kesto


Tiedot hävitetään niin pian kuin niitä ei enää tarvita syystä, josta ne tulivat tallennetuiksi. Tapauksessa, jossa tiedot on tallennettu verkkosivustoa varten, ne hävitetään vierailun päätyttyä. Kun kyseessä on tietojen tallentaminen lokitiedostoihin, tiedot hävitetään viimeistään 7 päivän kuluttua. Tällaisessa tapauksessa asiakkaiden IP-osoitteet hävitetään tai niiden tunnistaminen tehdään mahdottomaksi, missä tapauksessa verkkovierailun tehnyttä asiakasta on mahdotonta jäljittää.

5. Vastustamisen tai tietojen poistamisen mahdollisuus


Tietojen kerääminen ja rekisteröinti verkkosivustoamme varten samoin kuin niiden tallentaminen lokitiedostoihin on verkkosivuston toiminnan kannalta aivan välttämätöntä. Näin ollen asiakkaalla ei ole mahdollisuutta vastustaa tätä menettelyä.

Yhteydenottolomake ja yhteydenotto sähköpostitse


Verkkosivustoltanne löytyy yhteydenottolomake, jota voidaan käytää sähköiseen yhteydenottoon. Mikäli asiakas käyttää yhteydenottolomaketta, toimitetaan sen syöttökenttäään (Eingabemaske) ilmoitetut tiedot meille, ja ne tallennetaan. Tallennetuksi tulee myös asiakkaan tietokoneen IP-osoite sekä ilmoituksen rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika.
Yhteydenottolomakkeen lähettämisen yhteydessä asiakkalta pyydetään suostumus tietojen käsittelyyn ja samalla viitataan tähän tietosuojaselvitykseen.

Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä antamaamme sähköpostiosoitetta käyttäen. Tässä tapauksessa asiakkaan sähköpostitse antamat henkilötiedot tallennetaan.
Kun käytätte verkkosivustojemme yhteydenottolomaketta tai otatte sähköpostitse yhteyttä mehin, tallennamme antamanne tiedot kysymyksenne käsittelyä sekä mahdollisia jatkokysymyksiä varten 12 kuukautta.

Minkäänlaista tietojen luovutusta kolmansille osapuolille ei tapahdu. Tietoja käytetään yksinomaan yrityksemme ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa varten.

Google reCaptcha:


Käytämme Google Inc.:in reCAPTCHA palvelua hakemustenne suojaamiseksi internet kaavakkeessa. Kyselyä käytetään erottamaan, onko syöte ihmisen tekemä vai onko se vahingollisen, automaattisen, mekaanisen käsittelyn tuote. Palvelu tallentaa IP-osoitteen ja muiden tietojen lähteen, jonka Google tarvitsee reCAPTCHA-palvelun tarjoamiseksi. Tätä varten syötteesi lähetetään Googlelle ja niitä prosessoidaan sielä eteenpäin. IP-osoitteesi lyhennetään kuitenkin etukäteen Googlen toimesta Euroopan Unionin jäsenvaltioiden ja muiden sopimuksen tehneiden Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden alueella. Vain erityistapauksissa IP-osoitteesi lähetetään täydessä mitassa USA:han ja lyhennetään vasta siellä. Google tulee käyttämään näitä tietoja tämän nettisivun omistajan sopimuksen mukaan palveluidensa arviointiin. ReCAPTCHAN raamien mukaan kerättyjä tietoja IP-osoitteista ei tulla yhdistämään muihin Googlen tietoihin. Näihin tietoihin soveltuvat Googlen erilliset tietojensuojasopimukset. Lisätietoja Googlen tietojensuojakäytännöistä löydät tästä: https://policies.google.com/privacy

Tarjouspyyntöjen rekisteröintitoiminta


Rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot tallennetaan käytettäviksi tarjouksen hyödyntämistarkoituksessa.
Voitte sähköpostitse saada tietoa tarjouksen tai rekisteröinnin kannalta merkityksellisistä seikoista, kuten muutoksista tarjouksen laajuudessa ja teknisistä seikoista.
Kerätyt tiedot ilmenevät rekisteröinnin yhteydessä käytetystä syöttökentästä. Niihin kuuluvat nimi, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite ja IP-osoite. Tarjouspyyntöjen yhteydessä käsiteltyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Uutiskirje


Verkkosivustollamme voitte ryhtyä uutiskirjeemme tilaajaksi. Tätä varten tarvitsemme sähköpostiosoitteemme, nimenne sekä selvityksen siitä, että olette suostuneet uutiskirjeemme tilaamiseen.
Riippuen siitä, mitä uutiskirjettämme ryhdytte tilaamaan, tallennamme ja käsittelemme lisäksi vapaaehtoisesti antamaanne tietoa kuten esim. osoitetietoja ja tietoa mielenkiinnon kohteistanne. Näin siksi, että voisimme toimittaa Teille juuri Teidän näkökulmastenne mielekästä tietoa.

Uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautumisen yhteydessä tallennetaan vierailevan tietokoneen IP-osoite sekä rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika.
Heti sen jälkeen kun olette ilmoittautuneet uutiskirjeen tilaajaksi, lähetämme teille sähköpostivahvistuksen, jossa on linkki tilauksen vahvistamista varten.
Kun olette hankkineet verkkosivustomme kautta tuotteita tai palveluita ja tässä yhteydessä jättäneet meille sähköpostiosoitteenne, voimme jatkossa käyttää sitä uutiskirjeen lähettämistä varten. Tällaisessa tapauksessa uutiskirjettä käytetään yksinomaan omien samankaltaisten tuotteiden ja palveluiden suoramainontaan.
Voitte milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen joko klikkaamalla uutiskirjeen sisältämää peruutuslinkkiä tai vaihtoehtoisesti ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse. Tämän jälkeen poistamme välittömästi uutiskirjeen lähettämiseen liittyvät tietonne.
Käsiteltäessä tietoja uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä niitä ei toimiteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämistä varten.

Evästeet


Verkkosivustollamme käytetään niin kutsuttuja evästeitä. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkoselaimen avulla arkistoidaan päätelaitteellenne. Ne eivät aiheuta mitään vahinkoa. Käytämme evästeitä muokataksemme verkkosivustostamme käyttäjien kannalta yhä paremmat. Jotkut verkkosivustomme osat (elementit) edellyttävät, että vieraileva verkkoselain voidaan tunnistaa myös sivunvaihdon jälkeen.
Jotkut evästeitä tallentuvat verkkoselaimeenne aina siihen asti, kunnes hävitätte ne. Näiden evästeiden sisältämä luonteenomainen merkkijärjestelmä mahdollistaa verkkoselaimen yksiselitteisen tunnistamisen seuraavan verkkosivustolla käynnin yhteydessä.
Jos ette toivo tätä, voitte säätää verkkoselaimenne niin, että Teitä tiedotetaan evästeiden asettamisesta ja sallitte sen tapahtuvat vain yksittäistapauksissa.
Evästeiden toiminnan lopettaminen (deaktivointi) voi rajoittaa verkkosivustojemme toimintaa.

Google Analytics


Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google-yhtiön (”Google”) verkkosivustojen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma. Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellenne ja joiden avulla voidaan tutkia, miten käytätte verkkosivuja. Tieto, joka evästeiden avulla tuotetaan verkkosivujen käyttötavastanne välitetään Googlen palvelimelle USA:han, missä se tallennetaan. Google Analytics -ohjelman puitteissa verkkosivustoltamme välitettyä IP-osoitetta ei saateta yhteen muiden Googlen tietojen kanssa. Tämän lisäksi olemme laajentaneet Google Analytics -ohjelmaa ”anonymizelP”-koodilla. Se takaa IP-osoitteenne naamioinnin, jolloin kaikki tiedot voidaan kerätä anonyymisti. Vain poikkeustapauksissa kokonainen IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle USA:han, missä se lyhennetään.

Tämän verkkosivuston ylläpitäjän toimeksiannosta Google käyttää edellä mainittua tietoa tutkiakseen tapaa, jolla käytätte verkkosivustoa sekä laatiakseen raportteja verkkosivusto-aktiviteeteista ja tuottaakseen verkkosivuston ylläpitäjää varten muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Voitte estää evästeiden tallentumisen muuttamalla verkkoselaimenne asetuksia vastaavalla tavalla. Huomautamme kuitenkin, että tällöin ette välttämättä pysty käyttämään verkkosivustomme kaikkia toimintoja niiden täydessä laajuudessa.

Tämän lisäksi voitte estää evästeen avulla tuotetun ja teidän verkkosivuston käyttöänne koskevan tiedon (ml. IP-osoitteenne) välittämisen Googlelle samoin sen, että Google käsittelee näitä tietoja lataamalla ja asentamalla verkkoselaintanne varten seuraavan linkin alta saatavilla olevan liitännäisen (Plugin): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Vaihtoehtona verkkoselaimen liitännäiselle, erityisesti silloin, kun on kyse mobiililaitteiden verkkoselaimista, voitte estää Google Analytics -ohjelmalla suoritetun tallentamisen klikkaamalla edellä annetusta linkistä. Tällöin asennetaan opt-out-eväste, joka jatkossa estää tietojenne keräämisen ja rekisteröinnin vieraillessanne tällä verkkosivustolla. Opt-out-eväste toimii vain ko. verkkoselaimen suhteen ja meidän verkkosivustoamme koskien, ja se arkistoidaan laitteellenne. Mikäli poistatte evästeet kyseisestä verkkoselaimesta, teidän täytyy asettaa opt-out-eväste uudelleen.

Käytämme edelleen Google Analytics -ohjelmaa arvioidaksenne tilastollisesti tietoja, jotka on tuotettu tuplaklikattavien evästeiden ja AdWords-palvelun avulla. Edellä mainitun toiminnan voitte niin toivoessanne lopettaa käyttämällä Googlen mainosasetus-työkalua .
( https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa mukaan lukien Universal Analytics -toimintoja. Universal Analytics -toiminnon avulla voimme analysoida verkkosivustoillamme tapahtuvia aktiviteetteja, joita tehdään eri laitteista käsin (esim. toimenpidettä ensin kannettavan tietokoneen ja myöhemmin tabletin avulla.) Tämä on mahdollista osoittamalla käytettäjälle pseudonyymi käyttäjätunnus. Tällainen osoittaminen tapahtuu esim. silloin, kun rekisteröitte asiakastilin tai ilmottaudutte asiakastilillenne. Googlelle ei kuitenkaan välitetä mitään henkilökohtaisia tietoa. Vaikka Universal Analytics lisää toimintoja Google Analytics -ohjelmaan, tämä ei merkitse sitä, että rajoituksia kohdistuisi tietosuojaukseen liittyviin toimintoihin, kuten IP-osoitteen anonymisointiin tai verkkoselaimen liitännäiseen (Browser-Add-on).

Google Adwords -mainostoiminta


Tällä verkkosivustolla käytetään Googlen konversioseurantaa. Jo olette saapuneet sivustollemme Google-mainoksen kautta, on Google Adwords asentanut evästeen tietokoneellenne. Eväste konversioseurantaa varten asetetaan, kun käyttäjä on klikannut Googlen asettamaa mainosta. Nämä evästeet ovat voimassa 30 päivää, ja niitä ei käytetä henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos käyttäjä evästeen ollessa voimassa vierailee verkkosivustomme tietyllä sivulla, voimme sekä me että Google tunnistaa, että käyttäjä on klikannut Google-mainosta, ja että hänet on johdettu eteenpäin tällä sivulle. Jokainen Google Adwords -palvelun asiakas saa erilaisen evästeen. Adwords-palvelun asiakkaat eivät siten voi jäljittää evästeitä verkkosivustoja pitkin. Konversioevästeiden avulla saatua tietoa käytetään konversiotilastojen laatimiseksi niitä Adwords -palvelun asiakkaita varten, jotka ovat valinneet konversioseurannan. Kyseiset asiakkaat saavat tietää niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka ovat klikanneet heidän mainostaan ja jotka on johdettu eteenpäin sellaiselle sivulle, joka on varustettu konversaatioseuranta-tagilla. Asiakkaat eivät kuitenkaan saa mitään tietoa, jonka pohjalta vierailijat voitaisiin henkilökohtaisesti identifioida.
Mikäli ette halua osallistua seurantaan, voitte torjua tähän tarvittavan evästeen asettamisen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi muuttamalla verkkoselaimen asetuksia siten, että evästimien automaattinen asettaminen lopetetaan yleisesti tai säätämällä verkkoselaintanne niin, että evästeet verkkotunnuksesta „googleleadservices.com“ pysäytetään.

Huomioikaa ystävällisesti, että opt-out-evästeitä on käytettävä aina niin kauan kuin haluatte estää mittatietojen tallentamisen. Mikäli olette poistaneet verkkoselaimestanne kaikki evästeet, teidän täytyy asentaa uudelleen kulloinenkin opt-out-eväste.

Google Maps


Tällä verkkosivustolla käytetään osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States toimivan Google-yhtiön (”Google“) kartta- ja reittipalvelua ”Google Maps” maantieteellisen tiedon ja matkareittien esittämiseksi tai pikemminkin laskemiseksi.
Google Maps -palvelun avulla voidaan Googlelle välittää tallentamista ja käyttämistä varten tietoja siitä, että olette käyttäneet tätä verkkosivustoa. Voitte estää tällaisen tietojen siirtämisen, jos verkkoselaimessanne lopetatte ”Javascriptin” käytön. Tässä tapauksessa teille ei kuitenkaan voida näyttää minkäänlaisia karttoja. Käyttämällä näitä nettisivuja ja jättämällä peruuttamatta ”Javascriptin” ilmoitatte suostumuksenne siihen, että Google käsittelee tietojanne yllä mainitussa tarkoituksessa. Lisätietoa sekä siitä, miten Googlemaps kartta- ja reittipalvelun puitteissa käytetään tietojanne että Googlen tietosuojaselvityksestä löydätte alla olevista osoitteista:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Some-painikkeet


Tämän verkkosivuston käyttäjä voi some-painikkeidemme (social media buttons) avulla helposti ja nopeasti jakaa erilaisia sisältöjä sosiaalisissa median sovelluksissa (jatkossa somesovellus) kuten esim. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram tai Google+ ja/tai seurata tarjontaamme some-sovelluksissa. Some-painikkeidemme avulla käyttäjät voivat hyödyntää näitä palveluita vaarantamatta yksityisyyttään.
Käyttäjät voivat siten luontevasti julkaista sisältöjään somesovelluksissa samoin kuin seurata somesovelluksia ilman, että sivuhistoria kokonaisuudessan olisi ko. sovelluksien avulla rekonstruoitavissa.
Some-painikkeemme luovat suoran yhteyden somesovelluksen ja käyttäjän välille vasta sen jälkeen, kun tämä on klikannut jakamispainiketta.
Käytettäessä some-painikkeita sovelletaan kulloisenkin somesovelluksen tietosuojamääräyksiä. Täsmätietoa somesovellusten tietosuojavaatimuksista löydätte seuraavista osoitteista:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
G+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Kolmansien osapuolien palveluiden ja sisältöjen sisällyttäminen


On mahdollista, että tähän verkkosivustoon sisällytetään kolmansien osapuolten sisältöjä, kuten esim. YouTube-videoita, Google Maps -karttamateriaalia, RSS-syötteitä sekä grafiikkaa muilta verkkosivustoilta. Tämän edellytyksenä on aina, että näiden sisältöjen tarjoaja (jatkossa ”tarjoava kolmas osapuoli”) tunnistaa käyttäjän IP-osoitteen. Näin on siksi, että ilman IP-osoitetta tarjoava kolmas osapuoli ei voisi lähettää sisältöjä kulloisenkin käyttäjän verkkoselaimelle. IP-osoite on näin ollen välttämätön näiden sisältöjen näyttämiselle. Pyrimme käyttämään ainoastaan sellaisia sisältöjä, joiden kulloinenkin tarjoaja käyttää IP-osoitetta ainoastaan sisältöjen toimittamista varten. Meillä ei kuitenkaan ole mitäään vaikutusmahdollisuutta siihen, tallentaako tarjoava kolmas osapuoli IP-osoitteen esim. tilastointia varten. Siinä määrin kuin tiedämme tästä, myös tiedotamme käyttäjiä.

Oikeutenne


Teillä on lähtökohtaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, oikeus peruuttamiseen ja vastustamisoikeus.

Mikäli mielestänne tietojanne käsitellään tavalla, joka on ristiriidassa tietosuojalainsäädännön kanssa tai mikäli tietosuojaoikeutenne muutoin jollakin tavalla ovat tulleet rikotuiksi, voitte tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.
Itävällassa tämä on tietojensuojeluviranomainen.Colist GmbH ei ole vastuussa ulkopuolisten internetsivujen sisällöstä
__________________________________________________

recommendation: Urlaub buchen